Značajni krajobraz

je prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i biološke raznolikosti ili kulturno-povijesne vrijednosti, ili krajobraz očuvanh jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje, namjenjen odmoru i rekreaciji ili osobito vrijedni krajobraz utvrđen sukladno ovome Zakonu.

Uznačajnom krajobrazu nisu dopušteni zahvati i radnje koje narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen.
PAKLENI OTOCI
Pakleni otoci
Pakleni otoci proglašeni su značajnim krajobrazom 1972. godine.
Gledajući od zapada prema istoku idu ovim redom: V. Vodnjak, M. Vodnjak, hr. Karbun,…
više…
ŠĆEDRO
Šćedro
Proglašen je značajnim krajobrazom 1972. godine.
To je otok nedaleko od južne obale Hvara (općina Jelsa). Njegova je ljepota u razvedenosti njegovih obala i
više…
VIDOVA GORA
Vidova gora
Proglašena je 1973. godine značajnim krajobrazom. Nalazi se na otoku Braču, a površina joj je 1.880 ha. Zaštićeni dio pripada trima općinama: Bolu, Nerežišćima i Postirama. Najviši je vrh Brača i svih jadranskih otoka.
više…
KANJON CETINE
Kanjon Cetine
Kanjon Cetine je zaštićen 1963. godine, i pruža se od ušća kod Grada Omiša, pa uzvodno u dužini od cca 8 km do Radmanovih mlinica. Kanjon je najizrazitiji od geomorfoloških fenomena,
više…
BRELA
Brela

1964. godine zaštićene su plaže i park-šuma u Brelima kao značajni krajobraz,
više…
RAVNIK
Ravnik
Otok Ravnik (Grad Vis), je zaštićen 1967. godine kao značajni krajobraz. Smješten je uz jugoistočnu obalu Visa.
više…
IMOTSKA JEZERA-GAJ
Ovo je područje sjeverno od grada Imotskog zaštićeno 1971. godine.
Ovaj značajni krajobraz obuhvaća u svom sastavu geomorfološke spomenike
više…
PROLOŠKO BLATO
Prološko blato

Zaštićeno je 1971. godine, a prostire se na površini od 10,24 km2.
To je prostrano poplavno područje u dijelu Imotskog polja, koje je dio godine pod vodom, a samo je jedan mali dio pod vodom je cijele godine (Prološko jezero).