Spomenik prirode

je pojedinačni neizmjenjeni dio ili skupina dijelova žive ili nežive prirode, koji ima ekološku,znanstvenu, estetsku ili odgojno-obrazovnu vrijednost.

Spomenik prirode može biti: geološki (paleontološki, mineraloški, hidrogeološki, strukturno-geološki i dr.), geomorfološki ( špilja, jama, soliterna stijena i dr. ), hidrološki ( rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr. ), botanički ( rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr. ), prostorno mali botanički i zoološki lokalitet i drugo.

Na spomeniku prirode i u njegovoj neposrednoj blizini koja čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopuštene radnje koje ugrožavaju njegova obilježja i vrijednost.

BRUSNIK
Brusnik
Otok Brusnik je zaštićen 1951. godine. To je mali pučinski otočić, oko 13 milja udaljen od mjesta Komiže na otoku Visu. Vulkanskog je podrijetla, što je rijetkost u Dalmaciji, jer su i kopno i otoci isključivo vapnenačke građe.
više…
MODRA ŠPILJA
Modra špilja
Modra špilja zaštićena je 1951. godine.
To je špilja s morskim ulazom, a nalazi se na otoku Biševu, nedaleko od grada Komiže, na otoku Visu. Predstavlja tipičnu kršku formu.
više…
DIVLJA KRUŠKA
Divlja kruška
Proglašena je prirodnom rijetkošću kao pojedinačno stablo 1961. godine, a nalazi se na području općine Selca na otoku Braču. Raste na nadmorskoj visini od cca 320 m.
više…
ČEMPRES
Čempres
Nalazi se u dvorištu franjevačkog samostana u Hvaru. Zaštićen je kao spomenik prirode 1961. godine.
Star je oko 500 godina, i jedno je od najstarijih stabala ove vrste kod nas.
više…
OTOK JABUKA
Otok Jabuka
Otok Jabuka (grad Komiža) zaštićen je 1958. godine. Poput Brusnika, i Jabuka je vulkanske građe.
više…
VRANJAČA
Špilja nastala u rudistnim vapnencima pored sela Kotlenice na sjevernim padinama Mosora. Otkrivena je 1903. godine, a zaštićena 1963. godine. Vjerojatno je najljepša špilja u srednjoj Dalmaciji i karakteristična je za dalmatinski krš.
više…
GRAPČEVA ŠPILJA
Grapčeva špilja
Špilja na otoku Hvaru, istočno od sela Gromin dolac u središnjem dijelu otoka (općina Jelsa), zaštićena je 1964. godine.
više…
CRVENO JEZERO
Crveno jezero
Crveno jezero je zaštićeno 1964. godine. Nalazi se oko 1,5 km sjeverozapadno od Imotskog. Jedinstvena je prirodnoznanstvena pojava i primjer specifične hidrografije i morfologije našeg krša.
više…