Dom

OSNIVANJE USTANOVE

Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na svojoj 20. sjednici, održanoj 28. ožujka 1996. godine, Odlukom o osnivanju osnovala je Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije sa ciljem zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih dijelova prirode na području Splitsko-dalmatinske županije. Saznaj više

CILJEVI I ZADAĆE

Javna ustanova MORE I KRŠ obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja Splitsko-dalmatinske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja Ustanova. Saznaj više

Od visokih planina preko čistih voda i mora do pučinskih otoka,
priroda Splitsko – dalmatinske županije je iznimno raznolika, očuvana i održivo korištena,
a Javna ustanova MORE I KRŠ u suradnji s dionicima učinkovito upravlja područjima u njezinoj nadležnosti.

Modra špilja, otok Biševo – Spomenik prirode

Kanjon rijeke Cetine – Značajni krajobraz

Stiniva, otok Vis – Značajni krajobraz