je umjetno oblikovani prostor (perivoj, botanički vrt, arboretum, gradski park, drvored, kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja, odnosnopojedinačno stablo ili skupina stabala, koji ima estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno-povijesnu, ekološku ili znanstvenu vrijednost.

Na spomeniku parkovne arhitekture i prostoru u njegovoj neposrednoj blizini koji čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopušteni zahvati ni radnje kojima bi se mogle promijeniti ili narušiti vrijednosti zbog kojih je zaštićen.

GARAGNIN-FANFOGNA
Park Garagnin-Fanfogna u Trogiru je zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture 1962. godine zbog ljepote parka i sastava bilja u njemu.
Nalazi se na ulazu u centar Trogira.
više…
VITTURI
Spomenik parkovne arhitekture Vitturi zaštićen je 1968.godine. Nalazi se u Kaštel Lukšiću.
U parkovnom inventaru ističu se sredozemni elementi:
više…
PARK HOTELA “PALACE”
Park hotela “Palace” u Kaštel Starom je zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture 1970. godine.
Spada u najljepše i najznačajnije parkovne površine u kaštelanskoj zelenoj zoni.
više…
BOTANIČKI VRT O.Š. “OSTROG”
Botanički vrt O. Š. “Ostrog” je zaštićen 1985. godine kao spomenik parkovne arhtekture, zbog velikog bogatstva i raznolikosti bilja koje raste u njemu.
Vrt je školski botanički vrt osnovne škole u Kaštel Lukšiću, uzorno je vođen i održavan i dobitnik mnogih priznanja.