SPOMENIK PRIRODE

je pojedinačni neizmjenjeni dio ili skupina dijelova žive ili nežive  prirode, koji ima ekološku, znanstvenu, estetsku ili odgojno-obrazovnu vrijednost.
Spomenik prirode može biti: geološki (paleontološki, mineraloški, hidrogeološki, strukturno-geološki i dr.), geomorfološki  (špilja, jama, soliterna stijena i dr.), hidrološki (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr.), botanički (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr.), prostorno mali botanički i zoološki lokalitet i drugo.  
Na spomeniku prirode i u njegovoj neposrednoj blizini koja čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopuštene radnje koje ugrožavaju njegova obilježja i vrijednost.

STINIVA


Uvala Stiniva je zaštićena 1967.godine. Smještena je na južnoj strani otoka Visa, atraktivnog je i neobičnog izgleda. Ulaz s morske strane je relativno uzak, a zatim se uvala širi i završava lijepim žalom. Vjerojatno je u geološkoj prošlosti uvala nastala urušavanjem stropa špilje. Do same uvale ne postoji cesta za automobile, te je stoga očuvana prirodna ljepota.