OSNIVANJE USTANOVE

Od visokih planina preko čistih voda i mora do pučinskih otoka, priroda Splitsko – dalmatinske županije je iznimno raznolika, očuvana i održivo korištena, a Javna ustanova MORE I KRŠ u suradnji s dionicima učinkovito upravlja područjima u njezinoj nadležnosti.

Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na svojoj 20. sjednici, održanoj 28. ožujka 1996. godine, Odlukom o osnivanju osnovala je Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije sa ciljem zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih dijelova prirode na području Splitsko-dalmatinske županije. Temeljem odluke o osnivanju Ustanova je registrirana pri Trgovačkom sudu u Splitu, 23. listopada 1996. godine, kao neprofitna organizacija u vlasništvu osnivača. Od 2014. godine Ustanova nosi skraćeni naziv Javna ustanova MORE I KRŠ.