RADNI SASTANAK FOKUS GRUPA SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE PARK GARAGNIN-FANFOGNA

/13. rujna 2018./ Novosti /


13. rujna u prostorijama Gradske vijećnice u Trogiru JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „MORE I KRŠ“ u suradnji s Gradom Trogir sazvala je i održala radni sastanak fokus grupa spomenika parkovne arhitekture Garagnin-Fanfogna. Na sastanku su bili nazočni predstavnici javnog sektora (Grad Trogir, Konzervatorski odjel u Trogiru, S. Š. Ivana Lucića, S.Š. Braća Radić, Muzej grada Trogira, Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba…), privatnog sektora (Turističke agencije, Udruženje obrtnika Trogir…) i ostali sudionici (Turistička zajednica Grada Trogira, građani/pojedinci, …). Od sastanka se očekivalo definiranje svrhe, rezultata i aktivnosti za očuvanje Parka u suradnji s dionicima. Na samom početku sastanka održane su dvije prezentacije kroz koje su sudionici bili upoznati sa Parkom i EU projektom Garagninov vrtal – Europski park svih Trogirana, zatim nacrtom Glavnog i Izvedbenog projekta uređenja parka, te pravnim okvirom plana upravljanja Parkom kroz SWOT analizu, analizu dionika, te na kraju radom u fokus grupama. Nakon uvodnog dijela sudionici su podijeljeni u tri fokus grupe: 1- očuvanje prirodnih vrijednosti, 2- zaštita i očuvanje kulturne baštine i 3- upravljanje posjećivanjem, interpretacija i edukacija. Dionici su bili podijeljeni prema temama u kojima su mogli dati najveći doprinos, identificirajući probleme, formulirajući ciljeve za svaki problem prezentirajući ih svim sudionicima. Prikupljene informacije koristit će u svrhu participativne izrade projektno-tehničke i studijske dokumentacije potrebne za navedeni EU projekt Garagninov vrtal – Europski park svih Trogirana. Prezentacija projektno-tehničke i studijske dokumentacije biti će održana krajem studenog i/ili početkom prosinca tekuće godine. Zahvaljujemo na aktivnom sudjelovanju svim sudionicima sastanka!
              ARHIVA NOVOSTI