PLAVA ČISTKA PODMORJA PAKLENIH OTOKA UOČI OBILJEŽAVANJA 50. GODINA ZAŠTITE PAKLENIH OTOKA

/7. lipnja 2018./ Novosti /


Svjesni problematike otpada u moru, Javna ustanova MORE i KRŠ koja brine o očuvanju prirode Paklenih otoka u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Hvara, Ronilačkim centrom Viking i Institutom za oceanografiju i ribarstvo uz logističku podršku Nautičkog centra Hvar, Komunalnog Hvar, DVD Kaštel Gomilica d.o.o., Udruge brodara Grada Hvara, Podvodno istraživačkog kluba Sveučilišta u Splitu, Ronilačkog kluba Calypso, ERK „LEUT“ Blace i financijsku potporu Grada Hvara, TZ Splitsko-dalmatinske županije, Crvenog križa, Mares d.o.o. i ACI d.o.o. organiziraju „Plavu čistku grada Hvara“ koja će se održati u Luci Hvar 05. listopada i na Paklenim otocima 06. listopada 2018. godine. CILJ „Plave čistke grada Hvara“ je povećanje svijesti djelatnika u turizmu Paklenih otoka o problematici otpada na moru s krajnjom svrhom provođenja godišnjih aktivnosti čišćenja podmorja Paklenih otoka u pred i post sezoni. POVOD akciji je obilježavanje 50 godina proglašenja zaštite nad Paklenim otocima. Stoga, molimo sve zainteresirane da se odazovu ovoj organizaciji u segmentu i s resursima kojima raspolažu kako bi organizacija ekološkog čišćenja podmorja ispunila svoju svrhu s najvećim mogućim rezultatima na opće zadovoljstvo svih dionika Paklenih otoka jer samo svi zajedno možemo postići rezultate i doći do krajnjih ciljeva svih dionika Paklenih otoka. Kontakt osoba ispred organizatora je Jelena Kurtović Mrčelić, mag. biol. univ. spec. oecol. mar., viša savjetnica oceanograf, voditelj projekata, e-mail: jelena.kurtovic@dalmatian-nature.hr , mob. +385 (0)99 623 88 69.
              ARHIVA NOVOSTI