ZAŠTITI PRIRODE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE NAPOKON STIŽU SREDSTVA IZ EUROPSKIH FONDOVA

/12. veljače 2018./ Novosti /


U samo godinu dana Javnoj ustanovi More i krš odobreno je sedam EU projekata ukupne vrijednosti od čak 99 milijuna kuna od kojih tri provodi kao nositelj. 2017. godina je bila jako uspješna za ustanovu koja brine o očuvanju prirode Splitsko-dalmatinske županije. Zahvaljujući EU fondovima uskoro će na prostoru županije biti realizirani mnogobrojni infrastrukturni projekti koji je svaki za sebe vrijedan pozornosti. Prvi projekt RiTour odobren je u okviru programa prekogranične suradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora s ciljem diversifikacije i promocije turističke ponude urbanih destinacija na rijekama Jadranskog slijeva. U suradnji s Gradom Solinom, ustanova More i krš ulaže u revitalizaciju i valorizaciju prirodne i kulturne baštine gornjeg toka rijeke Jadro, točnije Dioklecijanovog akvedukta i posebnog ihtiološkog rezervata Jadro koji se nalaze u izrazito deprivirajućem i zapuštenom stanju uslijed višegodišnje industrijske eksploatacije za Split najbitnijeg vodotoka, rijeke Jadro. Međutim pravi infrastrukturni projekt za gornji tok rijeke Jadro, odobren Ustanovi uoči Božića, kreće 2018. godine u okviru natječaja „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“. Ustanovi, Gradu Solinu i Turističkoj zajednici grada Solina je odobren projekt Jadro-izvor života vrijedan 24 milijuna kuna koji će višegodišnje ideje pretvoriti u stvarnost omogućivši građanima i posjetiteljima Grada Solina uživanje u prirodi rijeke Jadro. Na prostoru nekadašnjeg tupinoloma u Majdanu izgraditi će se škola višestranog razvoja koja čovjeka dovodi u interakciju s prirodom putem čula njuha, mirisa, sluha i dodira. Idejno rješenje ove hvalevrijedne intervencije u prostoru izrađeno je kroz participativnu, interdisciplinarnu studentsku radionicu „Mayday! Majdan! Mayday!“ pod vodstvom gđe Antonije Eremut Erceg. Prostor postojećeg ruševnog objekta položenog uz Dioklecijanov akvedukt u neposrednoj blizini izvora postaje informacijsko-prezentacijski centar opremljen suvenirnicom, prezentacijskom dvoranom i laboratorijem za mrijest endemske mekousne pastrve, a bunker iz II. svjetskog rata paviljon mekousne pastrve. Projektom se želi privući građane i posjetitelje Splitsko-dalmatinske županije koja bilježi kontinuiran porast turista kako bi se rasteretilo obalno područje i Split od prekomjernog broja turista. Paralelno, ustanova More i krš intenzivno radi na provedbi projekta Garagninov vrtal – Europski park svih Trogirana. Zahvaljujući sredstvima Europske unije za obnovu kulturne baštine „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ Ustanova i Grad Trogir će u 2018. godini izraditi kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju potrebitu za revitalizaciju spomenika parkovne arhitekture. Naime mnogi to ne znaju, ali trogirski Park Garagnin-Fanfogna smatra se prvim botaničkim vrtom u Hrvatskoj (starijim od zagrebačkog 80 godina) te prvim parkom engleskog vrtnog izraza u Dalmaciji. Revitalizacijom ovog spomenika parkovne arhitekture stvorit će se zelena oaza na ulazu u kameni grad Trogir kakva je do sada osjetno manjkala u turističkoj ponudi grada. Projekt se naslanja na Integralnu studiju povijesno-hortikulturno-arhitektonske analize s prijedlogom konzervatorskih smjernica za obnovu Parka Garagnin-Fanfogna grupe autora pod vodstvom dr. sc. Ane Šverko d.i.a. Uz projekte očuvanja prirodnih vrijednosti unutar urbane zone, Ustanova se može pohvaliti i ostalim projektima za očuvanje udaljenijih dijelova prirode kao što je projekt Dinara kojeg je dobila iz Europskog fonda za ruralni razvoj. Projekt se odnosi na uređenje posjetiteljske infrastrukture (vidikovci, odmorišta, putokazi, markacije…) poučnih staza u duljini od 20,7 kilometara od Ježevića do Velike Duvjakuše na temu flore i faune Dinare s naglaskom na pravila ponašanja u svrhu protupožarne zaštite ovih prostora koji su u više navrata pretrpjeli razorne požare. Projektom je obuhvaćeno dokumentiranje i kartiranje jama i ledenica koje prepričavaju povijest života ljudi na tim prostorima. Naročito su značajni projekti očuvanja turističkih destinacija koje su pod značajnim pritiskom turizma. Tijekom godine kreće realizacija projekta za otok Biševo, na kojem se nalaze dva spomenika prirode, te Paklene otoke. Zahvaljujući projektu IMPRECO - Uspostava zajedničke strategije i najbolje prakse u cilju unaprjeđenja transnacionalne zaštite ekosustava i njihovih usluga, za koji je ustanova dobila financiranje iz međuregionalnog programa Adrion procijeniti će se vrijednost usluga ekosustava za društveno-gospodarski razvoj Paklenih otoka u svrhu unaprjeđenja sustava upravljanja ovim značajnim krajobrazom s ciljem proširenje zaštite nad podmorjem. Organizirati će se edukativne radionice s lokalnim dionicima, te studijske posjete kolegama iz Italije, Grčke, Slovenije i Albanije koji su uključeni u provedbu projekta. Krajem 2017. stigao je i posljednji poklon. Gradu Komiži i ustanovi More i krš odobren je projekt Posjetiteljski centar Modra Špilja – Biševo vrijedan 27 milijuna kuna kojeg će od ove godine provoditi u suradnji s Institutom Plavi svijet i Turističkom zajednicom Grada Komiže. Uz EU fondove, realizacija projekta ne bi bila moguća bez financijske podrške Nautičkog centra Komiža d.o.o. i njegove direktorice Brigite Fiamengo. Rekonstrukcijom, dogradnjom i prenamjenom zapuštene zgrade stare škole na otoku Biševu u Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo stvara se atraktivan turistički proizvod koji će privući posjetitelje Modre špilje. Naime nadaleko poznata Modra špilja pod intenzivnim je pritiskom turista čiji broj iz godine u godinu raste. Predmetnim projektom će se odrediti dnevni broj posjetitelja koje špilja može podnijeti , a velike gužve u Mezoportu će se ublažiti stvaranjem dodatne ponude na otoku. Na prostoru čitavog otoka će se urediti postojeći protupožarni putevi u poučno-tematske staze, obnoviti zapuštene obalne topničke bitnice na rtu Galijula u odmorišta za posjetitelje, postaviti dalekozori za promatranje strogo zaštićenih vrsta Eleonorinog sokola i dobrog dupina, urediti vrh otoka Stražbenica s ružom vjetrova koja interpretira prostor pučinskih otoka Viškog arhipelaga i još mnogo toga. U srcu otoka, unutar Centra za posjetitelje, urediti će se suvenirnica, restoran te višenamjenska dvorana za predavanja i prezentacije u sklopu Centra koji će biti na korist lokalne zajednice. Infrastrukturni dio projekta će pratiti interaktivna web aplikacija koja će posjetitelje voditi po morskoj ruti otoka interpretirajući, između ostalog, bogato geološko naslijeđe Biševa i još mnogo toga. Ustanova sudjeluju u županijskom projektu Skriveni habitati ukupne vrijednosti 34,5 milijuna kuna čiji je nositelj Splitsko-dalmatinska županija a uključuje opremanje Centra za posjetitelje u Dugopolju koji će usmjeravati turiste na različite lokalitete prirodne baštine u Splitsko-dalmatinskoj županiji, preko multimedije, aplikacija, te više edukativnih staza i škole u prirodi osmišljenih u suradnji s velikim brojem partnera i suradnika. Svi navedeni projekti će značajno doprinijeti razvoju održivog na prirodi temeljenog turizma koji uzima u obzir nosivi kapacitet zaštićenih područja istovremeno omogućavajući društveno-gospodarski razvoj lokalne zajednice. https://slobodnadalmacija.hr/more/vijesti/clanak/id/530665/za-39modru-spilju--bisevo39-odobreno-27-milijuna-kuna
              ARHIVA NOVOSTI