POŽAR NA DINARI

/26. srpnja 2017./ Novosti /


Opožarena površina je sa jugoistoka od Petrovca, preko Velikog i Malog Maglaja, Sajmišta, Kovačevića staje, Goveđa kosta, Katiča torine do Troglavske razvale na sjeverozapadu. Zatim od Jukića kuća na jugu do Livanjskog polja na sjeveu preko Velikog Malog sokolca, te je izgorilo preko 1/3 šume na Vještić gori do Kolskog puta, a koja je stanište, pored ostalih životinjskih vrsta, triju velikih europskih zvijeri sivog vuka, euroazijskog risa, smeđeg medvjeda.