RADIONICA „MONITORING SMILJA (HELICHRYSUM ITALICUM) NA NATURA 2000 STANIŠTIMA“

/14. srpnja 2017./ Novosti /


Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) organizirala je radionicu pod nazivom „Monitoring smilja (Helichrysum italicum) na NATURA 2000 staništima“. Radionica je održana je 12. srpnja 2017. godine i sastojala se od dva dijela. Prvi dio bio je teoretski i održan je u prostorijama Galerije Sikirica u Sinju, a drugi dio radionice sastojao se od terenskog rada, a za pokusno područje odabran je krški pašnjak u naselju Udovičići (općina Otok). Radionica je bila namijenjena za djelatnike stručnih i čuvarskih službi JU koje rade u zaštiti prirode kao i drugim zainteresiranim institucijama. Iz naše JU sudjelovala su 3 člana stručne i 1 član čuvarske službe. Tijekom prvog dijela radionice cilj je bio upoznati sve polaznike o komercijalnom sakupljanju zavičajnih vrsta biljaka s osvrtom na smilje (Helichrysum italicum), staništima smilja, priručnicima za inventarizaciju i praćenje stanja bioraznolikosti Hrvatske i njihovim namjenama, inventarizaciji vaskularne flore i praćenju stanja (monitoringu) vaskularne flore s naglaskom na smilje. Nakon provedenih predavanja vodila se zanimljiva rasprava sa konkretnim prijedlozima polaznika. U drugom (terenskom) dijelu radionice predavači HAOP-a prezentirali su metodologiju monitoringa smilja, edukaciju iz prepoznavanja vrste i načinu bilježenja podataka. Nakon provedenog terenskog rada svim polaznicima uručene su Potvrde o uspješno provedenoj obuci.
              ARHIVA NOVOSTI