Zaštićena područja - Spomenik prirode

Spomenik prirode

je pojedinačni neizmjenjeni dio ili skupina dijelova žive ili nežive  prirode, koji ima ekološku,znanstvenu, estetsku ili odgojno-obrazovnu vrijednost.

Spomenik prirode može biti: geološki (paleontološki, mineraloški, hidrogeološki, strukturno-geološki i dr.), geomorfološki  ( špilja, jama, soliterna stijena i dr. ), hidrološki ( rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr. ), botanički ( rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr. ), prostorno mali botanički i zoološki lokalitet i drugo.

 Na spomeniku prirode i u njegovoj neposrednoj blizini koja čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopuštene radnje koje ugrožavaju njegova obilježja i vrijednost.

 • Brusnik

  Brusnik
  Otok Brusnik je zaštićen 1951. godine. To je mali pučinski otočić, oko 13 milja udaljen od mjesta Komiže na otoku Visu. Vulkanskog je podrijetla, što je rijetkost u Dalmaciji, jer su i kopno i otoci isključivo vapnenačke građe. više...
 • Modra špilja

  Modra špilja
  Modra špilja zaštićena je 1951. godine.  
  To je špilja s morskim ulazom, a nalazi se na otoku Biševu, nedaleko od grada Komiže, na otoku Visu. Predstavlja tipičnu kršku formu.
  više...
 • Divlja kruška

  Divlja kruška
  Proglašena je prirodnom rijetkošću kao pojedinačno stablo 1961. godine, a nalazi se na području općine Selca na otoku Braču. Raste na nadmorskoj visini od cca 320 m. više...
 • Čempres

  Čempres
  Nalazi se u dvorištu franjevačkog samostana u Hvaru. Zaštićen je kao spomenik prirode 1961. godine.
  Star je oko 500 godina, i jedno je od najstarijih stabala ove vrste kod nas.
  više...
 • Otok Jabuka

  Otok Jabuka
  Otok Jabuka (grad Komiža) zaštićen je 1958. godine. Poput Brusnika, i Jabuka je vulkanske građe. više...
 • Vranjača

     Špilja nastala u rudistnim vapnencima pored sela Kotlenice na sjevernim padinama Mosora. Otkrivena je 1903. godine, a zaštićena 1963. godine. Vjerojatno je najljepša špilja u srednjoj Dalmaciji i karakteristična je za dalmatinski krš. više...
 • Grapčeva špilja

  Grapčeva špilja
  Špilja na otoku Hvaru, istočno od sela Gromin dolac u središnjem dijelu otoka (općina Jelsa), zaštićena je 1964. godine. više...
 • Crveno jezero

  Crveno jezero
  Crveno jezero je zaštićeno 1964. godine. Nalazi se oko 1,5 km sjeverozapadno od Imotskog. Jedinstvena je prirodnoznanstvena pojava i primjer specifične hidrografije i morfologije našeg krša. više...
slijedeće >
1-8 od 20

Zaštićena područja

Posebni rezervat:
Spomenik prirode:
Značajni krajobraz:
Spomenik parkovne arhitekture:
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području SDŽ
Dalmatian-Nature.hr © 2017 • man made