Zaštićena područja - Spomenik parkovne arhitekture

Spomenik parkovne arhitekture

je umjetno oblikovani prostor (perivoj, botanički vrt, arboretum, gradski park, drvored, kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja, odnosnopojedinačno stablo ili skupina stabala, koji ima estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno-povijesnu, ekološku ili znanstvenu vrijednost.

Na spomeniku parkovne arhitekture i prostoru u njegovoj neposrednoj blizini koji čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopušteni zahvati ni radnje kojima bi se mogle promijeniti ili narušiti vrijednosti zbog kojih je zaštićen.

 • Garagnin-Fanfogna

   Park Garagnin-Fanfogna u Trogiru je zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture 1962. godine zbog ljepote parka i sastava bilja u njemu.
  Nalazi se na ulazu u centar Trogira.
  više...
 • Vitturi

    Spomenik parkovne arhitekture Vitturi zaštićen je 1968.godine. Nalazi se u Kaštel Lukšiću.
  U parkovnom inventaru ističu se sredozemni elementi:
  više...
 • Park hotela "Palace"

    Park hotela “Palace” u Kaštel Starom je zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture 1970. godine.
  Spada u najljepše i najznačajnije parkovne površine u kaštelanskoj zelenoj zoni.
  više...
 • Botanički vrt O.Š. "Ostrog"

     Botanički vrt O. Š. “Ostrog” je zaštićen 1985. godine kao spomenik parkovne arhtekture, zbog velikog bogatstva i raznolikosti bilja koje raste u njemu.
  Vrt je školski botanički vrt osnovne škole u Kaštel Lukšiću, uzorno je vođen i održavan i dobitnik mnogih priznanja.
  više...
1-4 od 4

Zaštićena područja

Posebni rezervat:
Spomenik prirode:
Značajni krajobraz:
Spomenik parkovne arhitekture:
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području SDŽ
Dalmatian-Nature.hr © 2017 • man made