Zaštićena područja - Značajni krajobraz - Ravnik

Ravnik
ravnik

Otok Ravnik (Grad Vis), je zaštićen 1967. godine kao značajni krajobraz.
Smješten je uz jugoistočnu obalu Visa. Na otoku nema izgradnje, a pokriven je mediteranskom vegetacijom makije i alepskog bora.
Značajan je kao gnijezdilište kolonije galeba klaukavca (Larus cachinnans).

Zaštićena područja

Posebni rezervat:
Spomenik prirode:
Značajni krajobraz:
Spomenik parkovne arhitekture:
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području SDŽ
Dalmatian-Nature.hr © 2017 • man made