Zaštićena područja - Posebni rezervat - Jadro

Jadro

jadro

Gornji tok rijeke proglašen je 1984. godine posebnim ihtiološkim rezervatom. Površina tog ihtiološkog rezervata je cca 78 000 m2, a to predstavlja vodotok rijeke Jadro od izvora do Uvodića mosta (Općina Klis i Grad Solin).

Jadro je tipična krška rijeka, kratkog toka, ali bogata vodom. Ona se ulijeva u more i nije u kontaktu ni s jednim drugim vodotokom, pa ta izolacija, kao i kod drugih krških rijeka, utječe na stvaranje endema. Tako se i u Jadru razvila endemična podvrsta mekousne pastrve (Salmothymus obtusirostris salonitana), koja živi jedino na ovom lokalitetu i stoga je vrijedna, rijetka i potencijalno ugrožena. Populacija ove pastrve održava se, ali točno stanje populacije nije poznato. Zato bi trebalo provoditi redoviti monitoring. U rezervatu ima i introduciranih ribljih vrsta.

Sama površina rezervata vrlo je mala i objektivno nedovoljna za spriječavanje znatnijih utjecaja određenih vanjskih nepovoljnih činitelja, kao što su kaptaža za splitski vodovod, industrijska postrojenja, naselja i ceste, te se može dati opća ocjena da je stanje ekosustava u cijelosti vrlo osjetljivo.Zaštićena područja

Posebni rezervat:
Spomenik prirode:
Značajni krajobraz:
Spomenik parkovne arhitekture:
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području SDŽ
Dalmatian-Nature.hr © 2017 • man made