Zaštićena područja

 • Posebni rezervat

  Posebni rezervat
  Posebni rezervat je područje kopna i / ili mora od osobitog značenja radi svije jedinstvenosti, rijetkosti ili reprezentativnosti, ili je stanište ugrožene divlje svojte, a osobitog je znansvenog značenja i namjene. više...
 • Spomenik prirode

  Spomenik prirode
  Spomenik prirode je pojedinačni neizmjenjeni dio ili skupina dijelova žive ili nežive prirode, koji ima ekološku, znanstvenu, estetsku ili odgojno-obrazovnu vrijednost. više...
 • Značajni krajobraz

  Značajni krajobraz
  Značajni krajobraz  je prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i biološke raznolikosti ili kulturno-povijesne vrijednosti,ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje, namjenjen odmoru i  rekreaciji ili osobito vrijedni krajobraz utvrđen sukladno ovom Zakonu.

  više...
 • Spomenik parkovne arhitekture

  Spomenik parkovne arhitekture je umjetno oblikovani prostor (perivoj, botanički vrt, arboretum, gradski park, drvored, kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja), odnosno pojedinačno stablo ili skupina stabala, koji ima estetsku, stilsku, kulturno-povijesnu, ekološku ili znanstvenu vrijednost.

  više...
1-4 od 4

Zaštićena područja

Posebni rezervat:
Spomenik prirode:
Značajni krajobraz:
Spomenik parkovne arhitekture:
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području SDŽ
Dalmatian-Nature.hr © 2017 • man made